SOUČASNOSTV širší veřejnosti zřejmě rezonuje aspoň částečné povědomí o některých problémech, s nimiž se Romové potýkají v současné ČR. V majoritní společnosti ale je toto povědomí velmi pravděpodobně mnohdy nepříliš hluboké a jistě i chápáno zjednodušeně, v horších případech postrádá to nejobyčejnější lidské pochopení, a v případech extrémních přímo odmítá uznat řetěz příčin a následků, které vedly k současnému stavu.

Není v silách našeho webu podrobně rozebrat všechny aspekty těchto problémů, jejichž řešení či aspoň částečné zlepšení situace deklarovalo tolik vlád a dalších státních i neziskových institucí, ačkoliv jen málo z těchto snah (nebo jejich příslibů) se může prokázat viditelnými výsledky.

Nicméně velká část Romů a Sintů v ČR pociťuje (a potvrzují to nejen jejich poznatky, ale také vícerá zjištění neziskových organizací či úřadu ombudsmana) diskriminaci na trhu práce a na trhu s bydlením, které patří mezi nejdůlěžitější příčiny vzniku a růstu sociálního vyloučení.


Další společenskou oblastí, která ve své roli selhává, je školství. Podle sociologických zjištění zejména posledních deseti let nejenže nedovede účinně stírat sociální a další obdobná znevýhodnění, (což se nemusí zdaleka týkat pouze Romů), ale zvláště pak v případě romských dětí české školství statut sociálního znevýhodnění dokonce v průběhu školní docházky ještě prohlubuje, a prvotné sociální znevýhodnění na startovací čáře pak postupně proměňuje ve skutečné sociální vyloučení.


V této sekci proto zatím přinášíme aspoň odkazy na některé ze studií, které se analýzou těchto problémů zabývají:

Zdroj: Český rozhlas


  © 2015