HISTORIEChceme-li pochopit vznik romských koncentračních táborů na území protektorátu Čechy a Morava, je třeba objasnit historické souvislosti jejich vzniku.

Přečtěte si o tom dokument
Problém bývalých romských koncentračních táborů na území České republiky (ve formátu pdf).Tragický osud tradičních českých Romů a Sintů se v pozdější fázi II. světové války stal součástí tragédie romského holocaustu, spáchaného nelidskou rasovou politikou nacismu v táborech smrti.

Přečtěte si o tom dokument
Historický exkurz: Koncentrační a vyhlazovací tábor v Osvětimi
(ve formátu pdf).Odlišná byla za II. světové války situace Romů na Slovensku, kterým sice byl chystán stejný osud, jaký potkal tradiční české Romy a Sinty, díky historickým okolnostem se však naštěstí nepodařilo ho naplnit v celé své hrůznosti. Slovenští Romové, kteří (či jejich potomci) tvoří větší část dnešní romské populace v ČR, tak zde žijí s jinými příběhy osobní a rodinné paměti, a díky tomu i díky desítkám let veřejného mlčení o romském holocaustu tak často sami jen málo ví o tragickém osudu tradičních českých Romů a Sintů.

Tím víc je důležitá osvěta v řadách Romů, žijících v dnešní ČR, například v podobě besed, informačních kampaní, či právě naší putovní výstavy Zaniklý svět.

Přečtěte si o tom krátký historický exkurz
Pronásledování Romů na Slovensku v době nacismu
(ve formátu pdf).
Prezident Výboru pro odškodnění romského holocaustu v ČR Čeněk Růžička
a představitel Ústřední rady německých Romů a Sintů Romani Rose.  © 2015