HISTORIEChceme-li pochopit vznik romských koncentračních táborů na území protektorátu Čechy a Morava, je třeba objasnit historické souvislosti jejich vzniku.

Přečtěte si o tom dokument
Problém bývalých romských koncentračních táborů na území České republiky (ve formátu pdf).Tragický osud tradičních českých Romů a Sintů se v pozdější fázi II. světové války stal součástí tragédie romského holocaustu, spáchaného nelidskou rasovou politikou nacismu v táborech smrti.

Přečtěte si o tom dokument
Historický exkurz: Koncentrační a vyhlazovací tábor v Osvětimi
(ve formátu pdf).Odlišná byla za II. světové války situace Romů na Slovensku, kterým sice byl chystán stejný osud, jaký potkal tradiční české Romy a Sinty, díky historickým okolnostem se však naštěstí nepodařilo ho naplnit v celé své hrůznosti. Slovenští Romové, kteří (či jejich potomci) tvoří větší část dnešní romské populace v ČR, tak zde žijí s jinými příběhy osobní a rodinné paměti, a díky tomu i díky desítkám let veřejného mlčení o romském holocaustu tak často sami jen málo ví o tragickém osudu tradičních českých Romů a Sintů.

Tím víc je důležitá osvěta v řadách Romů, žijících v dnešní ČR, například v podobě besed, informačních kampaní, či právě naší putovní výstavy Zaniklý svět.

Přečtěte si o tom krátký historický exkurz
Pronásledování Romů na Slovensku v době nacismu
(ve formátu pdf).
.Přečtěte si o tom krátký dokument
Výběr událostí souvisejících s problémem koncentračního tábora pro Romy a Sinty v Letech na Písecku 1974 – 2018.
(ve formátu pdf).
.Přečtěte si o tom krátký dokument
Genocida trochu jinak
(ve formátu pdf).
.

Předseda Výboru pro nápravu romského holocaustu v České republice, Čeněk Růžička (vlevo) s Romani Rose (vpravo), zástupce Centrální rady německých Romů a Sinti, společně na památníku Lety..  © 2015